2014-12-17

Komisje Rady Miejskiej Jasła

Komisja Rewizyjna RMJ

 1. Czeluśniak Krzysztof
 2. Mikrut Kazimierz
 3. Pierzchała Jan
 4. Sikora Krystyna                               Sekretarz
 5. Wójcik Bogusława                           Z-ca Przewodniczącego
 6. Ziemba Bogdan                                Przewodniczący
 7. Znamirowski Leszek

 

 

Komisja Finansowo – Budżetowa RMJ

 1. Czeluśniak Krzysztof
 2. Czernecki Andrzej
 3. Hap Robert
 4. Jankowska – Zawada Izabela (do 30.04.2019r.)           
 5. Polak Lech                                                              Z-ca Przewodniczącego
 6. Rak Henryk                                                                    Przewodniczący
 7. Sobczyk Agnieszka (od 20.05.2019 r.)
 8. Węgrzyn Marcin                                                                 Sekretarz  

 

 

Komisja Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i  Komunikacji RMJ

 1. Bernal Elżbieta
 2. Czernecki Andrzej
 3. Dybaś Andrzej                                                         Przewodniczący
 4. Jankowska – Zawada Izabela (do 30.04.2019 r.)         Sekretarz
 5. Okarma Jerzy
 6. Twarduś Józef  
 7. Węgrzyn Marcin (od 20.05.2019 r.)                               
 8. Ziemba Bogdan                                                 Z-ca Przewodniczącego

 

 

Komisja Spraw Społecznych RMJ

 1. Hap Robert
 2. Kluz Maria
 3. Mazur Mariola
 4. Polak Lech                                         Przewodniczący
 5. Rymarz Małgorzata                 Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz
 6. Sobczyk Agnieszka (od 20.05.2019 r.)
 7. Węgrzyn Marcin (do 20.05.2019 r.)
 8. Wójcik Bogusława

 

 

Komisja Samorządowo – Statutowa RMJ

 1. Dybaś Andrzej
 2. Dziedzic Iwona                       Z- ca Przewodniczącego, Sekretarz
 3. Kluz Maria
 4. Pierzchała Jan
 5. Rak Henryk                  
 6. Sikora Krystyna                      Przewodnicząca
 7. Twarduś Józef

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMJ

 1. Bernal Elżbieta
 2. Dziedzic Iwona                       Sekretarz
 3. Mazur Mariola
 4. Mikrut Kazimierz                    Przewodniczący
 5. Okarma Jerzy                          Z-ca Przewodniczącego
 6. Rymarz Małgorzata
 7. Znamirowski Leszek

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się